Våra tjänster
Är ni beredda när ni ställs inför problemet?
Våra tjänster
Forskningsbaserade helhetslösningar
Våra tjänster
Fristående aktör med rikstäckande nätverk
Våra tjänster
Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar
Våra tjänster
Vi ökar din kompetens och tar hand om problemet
previous arrow
next arrow
Slider

TRYGGHETSAVTAL

Proaktivt arbete för tidigare upptäckt och hantering av alkohol- drog och spelmissbruk på företag och institutioner
I Trygghetsavtalet ingår:
 • Tillgång till vårt omfattande och, kvalitativa och fristående nätverk av specialister
 • Klientgaranti med resursinsättning inom 7 dagar
 • Telefonkonsultation för HR, ledning, medarbetare och anhöriga
 • Klientgaranti, resursinsättning inom 7 dagar
 • Sondering av nuläge, implementering och framtagande av skräddarsydd handlingsplan
 • Rådgivning gällande alkohol- och drogpolicy
 • Tilläggstjänster till reducerade priser
 • Ett antal licenser till Papillys digitala stressbehandlingsprogram
 • Digital sömnskola
 • Inbjudningar till informationskvällar och föreläsningar
 
Det övergripande syftet med att arbeta proaktivt med alkohol- och drogproblem i företag är att hjälpa medarbetare med alkohol- och drogrelaterade problem och därmed skydda organisationen/verksamheten från risker och kostnader som är förknippade med dessa.
 
Avtalet ger även reducerade avgifter för de flesta av A-gruppens tjänster. 
 

Vad kostar det företagen per år?

Den årliga kostnaden för kvalitetsbrister, frånvaro och produktionsbortfall kopplat till problematiken uppgår till * 3,9% av den totala lönekostnaden inklusive sociala kostnader.

Exempel: Företag X som har 100st anställda med en snittlön på 30.000 kr per månad. 30.000 x 1,37 (sociala avgifter) x 100 x 12 (månader) x 0,039 = Ca 2.000.000 per år * 3,9% motsvarar regeringens missbruksutredningssiffra för direkta kostnader. Därtill tillkommer kostnader för missriktade rehabiliterings-kostnader, för felaktiga beslut, olyckor, kriminella aktiviteter och skada av varumärke!

Fakta

 • Ca 1.000.000 personer i Sverige har en riskabel alkoholkonsumtion, vilket motsvarar ca 20% av alla i arbetslivet.
 • Ca 100.000 personer använder narkotika regelbundet, de flesta finns i arbetslivet.
 • Ca 400.000 personer hamnar i riskbruk eller beroende av läkemedel, många finns i arbetslivet.
 • Ca 1.000.000 personer i Sverige har riskabla spelvanor, varav ca 200.000 är spelberoende.

(Källa: Regeringens Missbruksutredning, SOU 2011:35, 1177 Vårdguiden, Folkhälsomyndigheten, Alna)