TRYGGHETSAVTAL

Proaktivt arbete för tidigare upptäckt och hantering av alkohol- drog och spelmissbruk på företag och institutioner
I Trygghetsavtalet ingår:
  • Telefonkonsultation för HR/ledning, medarbetare och anhöriga (Childrens Program)
  • Klientgaranti, resursinsättning inom 7 dagar
  • Rådgivning gällande alkohol- och drogpolicy
  • Tillgång till fria föreläsningar flera gånger/år, i bl.a. ämnena Stress, Ångest och Beroendeproblematik.
  • Papillys digitala Stressbehandlingsprogram för anställda (5 % fria licenser ingår baserat på antalet anställda, värde per licens är 3 900 kr/år)
Det övergripande syftet med att arbeta proaktivt med alkohol- och drogproblem i företag är att hjälpa medarbetare med alkohol- och drogrelaterade problem och därmed skydda organisationen/verksamheten från risker och kostnader som är förknippade med dessa.
Avtalet ger även reducerade avgifter för de flesta av A-gruppens tjänster. 

 

Fakta

  • Ca 1.000.000 personer i Sverige har en riskabel alkoholkonsumtion, vilket motsvarar ca 20% av alla i arbetslivet.
  • Ca 100.000 personer använder narkotika regelbundet, de flesta finns i arbetslivet.
  • Ca 400.000 personer hamnar i riskbruk eller beroende av läkemedel, många finns i arbetslivet.
  • Ca 1.000.000 personer i Sverige har riskabla spelvanor, varav ca 200.000 är spelberoende.

(Källa: Regeringens Missbruksutredning, SOU 2011:35, 1177 Vårdguiden, Folkhälsomyndigheten, Alna)

Vad kostar det företagen per år?

Den årliga kostnaden för kvalitetsbrister, frånvaro och produktionsbortfall kopplat till problematiken uppgår till * 3,9% av den totala lönekostnaden inklusive sociala kostnader.

Exempel: Företag X som har 100st anställda med en snittlön på 30.000 kr per månad. 30.000 x 1,37 (sociala avgifter) x 100 x 12 (månader) x 0,039 = Ca 2.000.000 per år * 3,9% motsvarar regeringens missbruksutredningssiffra för direkta kostnader. Därtill tillkommer kostnader för missriktade rehabiliterings-kostnader, för felaktiga beslut, olyckor, kriminella aktiviteter och skada av varumärke!