Ny forskning: Erfarenheter av 7-9-åriga barn till alkoholister

Barn är sårbara när de utsätts för föräldrarnas alkoholmissbruk. Även om mycket är känt om barn till alkoholister, är forskning som undersöker yngre barns erfarenheter bristfällig. För att få kunskap om konsekvenserna för dessa barn är det viktigt att fråga barnen själva.

I en studie gjord av Örebro Universitet har forskarna undersökt konsekvenserna för ett 7-9 år gammalt barn att ha en alkoholiserad förälder, ur barnet synvinkel. Arton barn till alkoholiserade föräldrar under behandling intervjuades.

Resultaten visade att barnen i denna unga ålder hade många erfarenheter och tog ett stort ansvar för sin alkoholiserade förälder och familjen. Barnens viktigaste känsla var en känsla av sorg. De försökte kontrollera situationen på olika sätt. De ville ha en förändring i framtiden, men trots problem i familjen beskrev de saker de gjorde tillsammans med en kärleksfull förälder.

Implikationerna är vikten av att lyssna på och stödja alla barn till alkoholister, även barn som är yngre än 7-9 år. Ytterligare studier bör ta itu med det stöd som kan och bör erbjudas dessa barn.

Källa: Tinnfält, A., Fröding, K., Larsson, M. et al. Child Adolesc Soc Work J (2018). https://doi.org/10.1007/s10560-018-0544-6

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *