samarbete

2 inlägg

AGPCHR

A-gruppen Partners och CHR har ingått i ett brett samarbete

CHR erbjuder ett organisationsvertyg (CHR- Corporate Health Responsibility) som tar EKG på företag och intuitioner. Det som gör CHR unikt är att efter genomlysning tas ett helhetsansvar där både analys samt åtgärdsförslag presenteras för organisation och medarbetare. A-gruppen Partners kommer vara en åtgärdsplan för att både stärka företagens kunskap kring […]