Om oss

A-gruppen Partners är rikstäckande och består av människor med gedigen utbildning och erfarenhet – läkare, psykologer, beteendevetare, MI terapeuter, alkohol- och drogterapeuter, spelberoendeterapeuter, anhörigterapeuter, KBT och KPT-terapeuter samt specialister inom stresshantering, kost och motion. Med andra ord, finns det många års erfarenhet samlat i A-gruppen. Vi hjälper er med det som är känsligt, svårt samt fullt av skuld och skam för den drabbade.

Välkommen till A-gruppen!
Vi hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre välbefinnande.

 

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

 

Jonas Gunell
VD
Jonas har arbetat inom Bank och Försäkring och började sin yrkes­karriär på Skandia Försäkrings­konsult 1993. Under sammanlagt 16 år jobbade Jonas som tjänste­pensions rådgivare och mäklare samt kapital­förvaltare för framförallt större och medelstora företag. Från 2009 och framåt har Jonas främst varit engagerad i ett antal startups samt jobbat som rådgivare och affärs­utvecklare.

Styrelse

 

Johan Agerman
Styrelseordförande
Johan har ekonomexamen från Uppsala universitet och officers­examen från Marinens Officers­­­­högskola och har bland annat genomgått AMP på Handelshögskolan i Stockholm. Johan startade sin karriär på KPMG och har nu över 25 år i företagsledande befattningar i finans-, telekom-, IT- och medie­branscherna. Senaste året var han verksam som koncernchef i Länsförsäkringar AB Koncernen och dessförinnan som VD i Trygg-Hansa. Han har 20 års erfarenhet av styrelse­arbete och ordförandeskap i såväl entreprenörs­­drivna små organisationer som större företag under myndighetstillsyn. Både de operativa rollerna och styrelse­uppdragen har omfattat inter­nationella verksamheter. Johan brinner för frågor kring psykisk ohälsa.
Peder Sundquist
Styrelseledamot, Alkohol- & Drogterapeut
Peder Sundquist är utbildad alkohol- och drogterapeut. Har under ett antal år arbetat med både ungdomar och vuxna med missbruk och beroende­problematik. Peder har även engagerat sig ideellt inom själv­hjälps­grupper och dessutom föreläst i skolor för lärare och elever. Peder är grundare av företaget och har utvecklat behandlings­produkten till Rehab Mauritius.
Anders Tengström
Styrelseledamot, Leg. Psykolog och Docent i psykologi vid Karolinska Institutet & Rådgivare A-gruppen
Anders Tengström är Leg. Psykolog och Docent i psykologi vid Karolinska Institutet. Han har under många år bedrivit forskning inom missbruks­frågor och psykiska ohälsa ofta inom ramen för Maria Ungdoms verksamhet i Stockholm. Anders fungerar som rådgivare åt A-gruppen i frågor som rör vetenskap, evidens och behandlings­­frågor.
Michaela Murray
Styrelseledamot, Stressterapeut och Livscoach
Michaela Murray har de senaste 10 åren varit verksam inom området hälsa och är utbildad stress­terapeut och livscoach. Hon har även varit med i flertalet startups, den senaste var det börs­introducerade företaget Papilly där Michaela var med från starten och även satt med i styrelsen fram till 2015. Förutom sitt engagemang i A-gruppen driver Michaela idag ett eget bolag inom hälsa, och hon har en gedigen kunskap inom psykologisk ohälsa.
Ulf Söderberg
Styrelseledamot & Entreprenör
Ulf Söderberg är serieentreprenör med över 20 års erfarenhet inom hälsa, och en av nyckelpersonerna för avskaffandet av apoteks­monopolet. Var med och startade Network of Excellens på Karolinska Institutet. Är även grundare till det börsnoterade företaget Papilly. Har gedigen kunskap inom psykologisk ohälsa och folkhälsa.

Övriga befattningar

 

Sven Stigart
Behandlingsansvarig, Alkohol & drogterapeut, Systemisk familjeterapeut, Recovery coach
Sven Stigart har en lång och gedigen erfarenhet inom beroende­behandling. I 20 år han varit verksam inom såväl öppenvård samt sluten­vården. Ser hela människan och jobbar utifrån ett holistiskt perspektiv då konsekvens­erna drabbar människan inom de flesta områden i den hjälp­sökandes liv. Ledordet för Sven är att göra skillnad.
Lars Lewerth
Childrens Program
Lars Lewerth har sedan 20 år tillbaka arbetat som projektledare med en rad förebyggande insatser inom ramen för alkohol och drog­problematik. Är i grunden radio­­journalist med flerårig verksamhet inom Sveriges Radio. Lars har producerat filmer och påverkans­­program inom preventivt arbete både i Sverige och i USA när det gäller tex rattfylleri­­problematiken. Producerat ett antal preventions­program som använts i Sverige, som tex ”Don ́t drink and drive”- kampanjen utlyst av Trafikverket i kommunikation med den unga generationen. Lars är idag verksamhets­ledare för Childrens Program i Sverige, utbildad instruktör för Childrens Program vid Hazelden Betty Ford Foundation, USA.
Helén Olsson
Childrens Program
Helén Olsson är socionom med vidareutbildning i systemteori och med 30 års erfarenhet av socialt arbete. Många år inom social­tjänstens olika verksamheter samt 13 år inom Trappans stöd­grupps­verksamhet i Uppsala för bl a barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. De senaste fyra åren som utvecklings­ledare inom Region­förbundet Uppsala län med nationella och regionala projekt som handlar om barn i miss­bruks­miljöer. F.n verksam inom projektet Childrens Program, tidigare finansierat under tre år, 2014 - 17 av Folk­hälso­myndigheten. Utbildad instruktör för Childrens Program vid Hazelden Betty Ford Foundation, USA och utbildnings­ansvarig i Sverige. Helén har även egen erfarenhet av att växa upp med missbruk i familjen och föreläser om med­beroende och barn som anhörig­problematik.