Övriga befattningar

Sven Stigart
Behandlingsansvarig, Alkohol & drogterapeut, Systemisk familjeterapeut, Recovery coach
Sven Stigart har en lång och gedigen erfarenhet inom beroende­behandling. I 20 år han varit verksam inom såväl öppenvård samt sluten­vården. Ser hela människan och jobbar utifrån ett holistiskt perspektiv då konsekvens­erna drabbar människan inom de flesta områden i den hjälp­sökandes liv. Ledordet för Sven är att göra skillnad.
Lars Lewerth
Childrens Program
Lars Lewerth har sedan 20 år tillbaka arbetat som projektledare med en rad förebyggande insatser inom ramen för alkohol och drog­problematik. Är i grunden radio­­journalist med flerårig verksamhet inom Sveriges Radio. Lars har producerat filmer och påverkans­­program inom preventivt arbete både i Sverige och i USA när det gäller tex rattfylleri­­problematiken. Producerat ett antal preventions­program som använts i Sverige, som tex ”Don ́t drink and drive”- kampanjen utlyst av Trafikverket i kommunikation med den unga generationen. Lars är idag verksamhets­ledare för Childrens Program i Sverige, utbildad instruktör för Childrens Program vid Hazelden Betty Ford Foundation, USA.