Styrelse

Johan Agerman
Styrelseordförande
Johan har ekonomexamen från Uppsala universitet och officers­examen från Marinens Officers­­­­högskola och har bland annat genomgått AMP på Handelshögskolan i Stockholm. Johan startade sin karriär på KPMG och har nu över 25 år i företagsledande befattningar i finans-, telekom-, IT- och medie­branscherna. Senaste året var han verksam som koncernchef i Länsförsäkringar AB Koncernen och dessförinnan som VD i Trygg-Hansa. Han har 20 års erfarenhet av styrelse­arbete och ordförandeskap i såväl entreprenörs­­drivna små organisationer som större företag under myndighetstillsyn. Både de operativa rollerna och styrelse­uppdragen har omfattat inter­nationella verksamheter. Johan brinner för frågor kring psykisk ohälsa.
Michaela Murray
Styrelseledamot, Stressterapeut och Livscoach

Michaela Murray har de senaste 10 åren varit verksam inom området hälsa och är utbildad stress­terapeut och livscoach. Hon har även varit med i flertalet startups, medgrundare till det börs­introducerade företaget Papilly där Michaela var med från starten och även satt med i styrelsen fram till 2015. Förutom sitt engagemang i A-gruppen driver Michaela idag ett eget bolag inom hälsa, och hon har en gedigen kunskap inom psykologisk ohälsa.

Ulf Söderberg
Styrelseledamot & Entreprenör
Ulf Söderberg är serieentreprenör med över 20 års erfarenhet inom hälsa, och en av nyckelpersonerna för avskaffandet av apoteks­monopolet. Var med och startade Network of Excellens på Karolinska Institutet. Är även grundare till det börsnoterade företaget Papilly. Har gedigen kunskap inom psykologisk ohälsa och folkhälsa.