Teckna trygghetsavtal

Proaktivt arbete för tidigare upptäckt och hantering av alkohol- drog, läkemedel och spelmissbruk på företag och institutioner
I Trygghetsavtalet ingår:
  • Telefonkonsultation för HR/ledning, medarbetare och anhöriga (Childrens Program)
  • Klientgaranti, resursinsättning inom 7 dagar
  • Rådgivning gällande alkohol- och drogpolicy
  • Tillgång till fria föreläsningar flera gånger/år, i bl.a. ämnena Stress, Ångest och Beroendeproblematik.
  • Papillys digitala stressbehandlingsprogram för anställda (5 % fria licenser ingår baserat på antalet anställda, värde per licens är 3 900 kr/år)
Det övergripande syftet med att arbeta proaktivt med alkohol- och drogproblem i företag är att hjälpa medarbetare med alkohol- och drogrelaterade problem och därmed skydda organisationen/verksamheten från risker och kostnader som är förknippade med dessa.
Avtalet ger även reducerade avgifter för de flesta av A-gruppens tjänster.
Jag vill teckna trygghetsavtal. Kontakta mig för mer information.


Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.