Tjänster

TRYGGHETSAVTAL

Proaktivt arbete för tidigare upptäckt och hantering av alkohol, drog, läkemedel och spelmissbruk på företag och institutioner.

RÅDGIVNING

UTBILDNING

UTREDNING OCH BEDÖMNING

BEHANDLINGSINSATSER

  • Abstinensbehandling/avgiftning
  • Motivationsprogram
  • Risk- och högkonsumtionsprogram
  • Spelberoendeprogram
  • Sorgbearbetning
  • Extern terapi
  • Eftervårdsprogram/Evaluering